// Tutkimushankkeet

Mediakonseptien kehittämiseen suunnatut työvälineet on testattu yhteistyössä media-alan yritysten kanssa. 

Mediakonsepti-laboratorio

Mediakonseptilaboratoriossa kehitetään yhdessä mediayritysten kanssa mediakonsepteja ja työyhteisöjen, kuten toimituksen, yhteisiä työprosesseja. Mediakonseptilaboratorion hankkeissa on erityistä se, että kehittämistyö ei kohdistu vain toimituksen työskentelyyn tai markkinointiin tai johdon strategiatyöskentelyyn vaan ulottuu strategiatyöstä journalistiseen työhön.

Lue lisää

Next Media

Next Media-hankkeessa kehitettiin digitaalisen julkaisemisen ja lukemisen muotoja sekä uusia liiketoimintamalleja (e-reading), paikallisjournalismia ja lukijoiden osallistamista (hyperlocal), parempaa ymmärrystä lukijoiden ja käyttäjien tarpeista ja median muuttuvista käyttötavoista (personal media day), käytettävyyttä ja uusien mediatuotteiden ketterää kehittämistä (e-reading), työprosesseja verkossa ja digitaalisessa julkaisemisessa (crossmedia) sekä tulevaisuuden visiointia (media 2020). 

Lue lisää

TOIMI-hanke

TOIMI-hanke on Tekesin ja Viestintäalan tutkimussäätiön rahoittama toimituksellisen työn kehittämis- ja tutkimushanke. Vuosina 2012-2014 mukana olivat Etelä-Suomen Sanomat, Kaleva ja Tekniikan Maailma. Lehtiyhteistyön tavoitteena oli tuottaa työvälineitä ja ratkaisuja media-alalla yleisesti vallitseviin haasteisiin: levikin lasku, henkilöstön väheneminen, julkaisualustojen lisääntyminen, työprosessit ja johtaminen, mediakäytön muutos, lukijasuhteiden muutos sekä lisääntyvä ennakkosuunnittelun ja editoinnin tarve.

Lue lisää

merja_150

Merja Helle

Mediakonseptien kehittämisen asiantuntija
merja.helle@mediakonsepti.fi
LinkedIn 
Blogi

maija_150

Maija Töyry

Mediakonseptien ja aikakauslehtityön asiantuntija
maija.toyry@mediakonsepti.fi
LinkedIn
Facebook

aurora1

Aurora Airaskorpi

HARRIH_MCRG1-150x150

Harri Heikkilä

Graafisen suunnittelun ja käytettävyyden asiantuntija
Hanna_Weselius

Hanna Weselius

Valokuvan ja kuvatyöprosessien asiantuntija
hanna.weselius@aalto.fi
LinkedIn 
Blogi 

riitta_mediakonsepti_fi

Riittä Perälä

Lukijasuhteiden asiantuntija
riitta.perala@aalto.fi
LinkedIn