Mediakonseptilaboratorio

Mediakonseptilaboratoriossa kehitetään mediakonsepteja ja työyhteisöjen yhteisiä työprosesseja. Laboratorio tuo työpaikalle kehittämisen välineen. 

Mediakonseptilaboratorion hankkeissa on erityistä se, että kehittämistyö ei kohdistu vain toimituksen työskentelyyn tai markkinointiin tai johdon strategiatyöskentelyyn vaan ulottuu strategiatyöstä journalistiseen työhön. Yhdistämme journalistiseen työhön liittyvää keskustelua ja kehittämistä liiketoimintamallin ja tuotekonseptoinnin lähtökohtiin. Tutkimus- ja kehittämiskohteet voivat olla myös teknologiaan liittyviä, kuten esimerkiksi kehittyneemmät työvälineet toimituksille sekä työn suunnitteluun, työprosessien hallintaan että tiedonkulun ja -jakamisen kehittämiseen.

Mediakonseptin kehittämisessä sovitetaan yhteen lukijan/katsojan intressejä ja kustantajan näkökulmia kuten taloudellisen voiton ja journalistisen laadun tavoittelua yhtäaikaista tavoittelua. Lukijan tarpeet ja kustantajan tavoitteet yhdistyvät median lukijapaikassa eli niissä tavoissa ja tyyleissä, joilla media kohtaa lukijansa/katsojansa. Mediakonseptissa lukijalle (katsojalle, kokijalle) tarjotaan erilaisia elementtejä, jotka liittyvät lukijan tarpeisiin koskien tiedonvälitystä, identiteettiä, viihtymistä ja vaikutetuksi tulemista.

Mediakonseptilaboratoriossa opitaan selvittämään ja kirjaamaan mediatuotteen tekemiseen tarvittava tieto ns. konseptikansioon, jossa kuvataan myös mahdollisen verkkojulkaisun mediakonsepti ja sen suhde printtimediaan. Konseptikansio on sukua ns. brändikansiolle tai tyylikirjalle, mutta se ulottuu markkinoinnin näkökulmaa, visuaalisuutta ja tyyliä pidemmälle työprosesseihin ja tekstin/visuaalisuuden tuottamisen yksityiskohtiin.

Työtapa: kokoontuminen istuntoihin (noin 2 tuntia) sekä välitehtävät 5 kertaa 1-2 viikon välein, yhteensä 7 istuntoa (joista kaksi palautesessiota).

Lue lisää:
Merja Helle & Maija Töyry: Mallilukija muutoksen työkaluna. Journalismikritiikin vuosikirja 2008.

Ota yhteyttä:
Merja Helle, mediakonseptien kehittämisen asiantuntija

merja.helle@aalto.fi

merja_150

Merja Helle

Mediakonseptien kehittämisen asiantuntija
merja.helle@aalto.fi
LinkedIn 
Blogi

maija_150

Maija Töyry

Mediakonseptien ja aikakauslehtityön asiantuntija
maija.toyry@gmail.com
LinkedIn
Facebook

aurora1

Aurora Airaskorpi

HARRIH_MCRG1-150x150

Harri Heikkilä

Graafisen suunnittelun ja käytettävyyden asiantuntija
Hanna_Weselius

Hanna Weselius

Valokuvan ja kuvatyöprosessien asiantuntija
hanna.weselius@aalto.fi
LinkedIn 
Blogi 

riitta_mediakonsepti_fi

Riittä Perälä

Lukijasuhteiden asiantuntija
riitta.perala@aalto.fi
LinkedIn