TOIMI-hanke

TOIMI-hanke on Tekesin ja Viestintäalan tutkimussäätiön rahoittama toimituksellisen työn kehittämis- ja tutkimushanke. Vuosina 2012-2014 mukana olivat Etelä-Suomen Sanomat, Kaleva ja Tekniikan Maailma.

Lehtiyhteistyön tavoitteena oli tuottaa työvälineitä ja ratkaisuja media-alalla yleisesti vallitseviin haasteisiin: levikin lasku, henkilöstön väheneminen, julkaisualustojen lisääntyminen, työprosessit ja johtaminen, mediakäytön muutos, lukijasuhteiden muutos sekä lisääntyvä ennakkosuunnittelun ja editoinnin tarve.

Jokaisen yhteistyölehden kanssa sovittiin tarkemmin kehittämisen painopisteet. Sanomalehdissä yhä lisääntyvä, muiden lehtien kanssa tehtävä yhteistyö nosti kehittämisen kohteeksi uutissisältöjen paikallistamisen ja läheistämisen sekä tarkensi fokuksen oman alueen lukijoiden tavoittamiseen. Etelä-Suomen Sanomissa ja Kalevassa määriteltiin lehdille mallilukijat ja harjoiteltiin niiden käyttöä toimitustyössä. Tekniikan Maailman listalla olivat verkkopalveluiden ja koko lehden sisällön uudistaminen sekä uudet johtamiskäytännöt asiantuntijaorganisaatiossa.

TOIMI-hankkeen tuloksia on esitelty avoimissa seminaareissa. TOIMI-hankkeessa kehitetyt ja tällä sivustolla esiteltävät mediakonseptin uudistamiseen liittyvät työvälineet ovat vapaasti käytettävissä.

TOIMI-hankkeessa järjestettiin myös Mediakonseptien uudistamisen koulutusohjelma vuosina 2013-2014, johon osallistui yhteistyölehtien lisäksi jäsen- ja asiakaslehtien toimitusten työntekijöitä.

Mediakonseptin uudistaminen -koulutus

TOIMI-hankkeen kyljessä haluttiin laajemminkin edistää mediaorganisaatioiden valmiuksia kehittää omaa toimintaansa ja saada käsitteitä ja välineitä oman mediansa kehittämiseen. Aalto-yliopiston Taiteen ja suunnittelun korkeakoulun Mediakonseptien tutkimusyryhmä järjesti 8 lähiopetuspäivästä ja välitehtävistä rakennetun koulutuksen nimeltä Mediakonseptien uudistaminen. Mukaan lähti 7 mediaorganisaatiota ja osallistuja oli hieman opetuspäivän päivän sisällöstä riippuen 13-22. Kaikilla osallistuneilla medioilla oli pohdittavanaan paperilehden asema ja se, miten digijulkaisemisesta tehdään sisällöllisesti ja/tai liiketoiminnallisesti kannattavaa. Lisäksi osallistujat halusivat kehittää työprosessejaan, tarkentaa omaa kohderyhmäänsä ja omia mallilukijoitaan. Erityisesti toivottiin tietoa digitaalisen julkaisemisen nykytilanteesta ja hyvistä malleista ja ratkaisuista.

Mediakonseptien uudistaminen 2014 ohjelma 

28.1.2014 Median murros ja tulevaisuuden strategiat
5.3.2014 Mediakonseptit, mallilukija  ja yleisöjen muuttuva käyttäytyminen
1.4.2014 Suunnitteleva ja editoiva työtapa, työprosessien analyysi
28.4.2014 Sosiaalinen media ja monikanavajulkaiseminen
15.5.2014 Visuaalisuus ja käytettävyys eri julkaisualustoilla
21.5.2014 Julkinen TOIMI-kevätseminaari
5.6.2014 Muutoksen johtaminen ja kehittämisen välineitä
11.9.2014 Kohti digitaalisia mediakonsepteja
06.11.2014 Julkinen loppuseminaari: Mediakonseptien kehittämisen välineitä

Ota yhteyttä:
Merja Helle, tutkimuspäällikkö, mediakonseptien kehittämisen asiantuntija

merja.helle@aalto.fi

Aurora Airaskorpi, projektitutkija, sisältöasiantuntija
aurora.airaskorpi@gmail.com

merja_150

Merja Helle

Mediakonseptien kehittämisen asiantuntija
merja.helle@aalto.fi
LinkedIn 
Blogi

maija_150

Maija Töyry

Mediakonseptien ja aikakauslehtityön asiantuntija
maija.toyry@gmail.com
LinkedIn
Facebook

aurora1

Aurora Airaskorpi

HARRIH_MCRG1-150x150

Harri Heikkilä

Graafisen suunnittelun ja käytettävyyden asiantuntija
Hanna_Weselius

Hanna Weselius

Valokuvan ja kuvatyöprosessien asiantuntija
hanna.weselius@aalto.fi
LinkedIn 
Blogi 

riitta_mediakonsepti_fi

Riittä Perälä

Lukijasuhteiden asiantuntija
riitta.perala@aalto.fi
LinkedIn