Työn havainnointi

Työ ja työprosessit ovat usein erilaisia käytännössä kuin journalistien kertomuksissa tai haastatteluissa. Työssä on paljon pieniä tapahtumia ja keskeytyksiä ja aikaa saattaa kulua yllättäviinkin asioihin, jotka paljastuvat, kun työtä havainnoidaan systemaattisesti. Oma yksilöllinen työ liittyy monipolviseen tuotantoprosessiin, jonka sujuminen riippuu kaikkien työpanoksesta.

Havainnointia voi tehdä samalle lomakkeelle kuin häiriöanalyysissa, mutta on parasta ettei sitä tee itse. Kaikkea ei ehdi kirjata ja monet asiat tuntuvat niin itsestään selviltä ettei niitä osaa ihmetellä. Avuksi voi pyytää työkaveria tai toimituksen ulkopuolista tutkijaa. Erittäin hyödyllistä olisi päästä katsomaan miten toisessa lehdessä työtä tehdään, mikä sujuu hyvin, mitä voisi soveltaa omaan lehteen ja mikä hämmästyttää. Valokuvat päivän tapahtumista auttavat kertomaan muille mitä eri tilanteissa tapahtui ja ketkä olivat mukana.

Havainnoinnin tarkoitus on antaa tietoa siitä, miten päivittäinen työ todellisuudessa sujuu ja miten työprosessia voisi kehittää. TOIMI-hankkeessa tehdyissä kahden päivän mittaisissa havainnoinneissa huomasimme, miten eri tavalla jo kahdessa eri sanomalehdessä työprosessi ja tilat on suunniteltu, vaikka päällisin puolin lehtien työprosessit voivat näyttää samanlaisilta. Eroja oli mm. tilojen suunnittelussa, työvuoroissa,  aamu- ja iltavuoron kulussa ja henkilömäärissä, työnjaossa, toimenkuvissa, ennakkosuunnittelussa, toimitusjärjestelmän ominaisuuksien käytössä, kokouskäytännöissä, työn johtamisessa ja palautteen annossa.

Merja Helle, mediakonseptien kehittämisen asiantuntija
Ota yhteyttä: merja.helle@mediakonsepti.fi

merja_150

Merja Helle

Mediakonseptien kehittämisen asiantuntija
merja.helle@mediakonsepti.fi
LinkedIn 
Blogi

maija_150

Maija Töyry

Mediakonseptien ja aikakauslehtityön asiantuntija
maija.toyry@mediakonsepti.fi
LinkedIn
Facebook

aurora1

Aurora Airaskorpi

HARRIH_MCRG1-150x150

Harri Heikkilä

Graafisen suunnittelun ja käytettävyyden asiantuntija
Hanna_Weselius

Hanna Weselius

Valokuvan ja kuvatyöprosessien asiantuntija
hanna.weselius@aalto.fi
LinkedIn 
Blogi 

riitta_mediakonsepti_fi

Riittä Perälä

Lukijasuhteiden asiantuntija
riitta.perala@aalto.fi
LinkedIn