// Työvälineet: yleisöjen tavoittaminen

Oheiset työvälineet ovat vapaasti käytettävissäsi. Jokaisen välineen kohdalta löydät yhteyshenkilön, jolta saat konsultointia tarvittaessa.

Mediakonseptin analyysi

Mediakonsepti syntyy sitä toteuttavan organisaation päivittäisessä työssä ja moniäänisissä neuvotteluissa. Mediakonseptin käsitteen avulla sisällön tuottamista on mahdollista tarkastella niin journalismin, lukijoiden/käyttäjien kuin kustantamisen näkökulmista ja niiden välisenä päivittäisenä kiistanalaisena neuvottelujen kenttänä.

Lue lisää

Sisällönanalyysi

Sisällönanalyysi pureskelee sanoma- tai aikakauslehden tai verkkojulkaisun sisällön pieniin palasiin ja auttaa hahmottamaan sisällöt lukijan näkökulmasta. Sisältöä analysoimalla nähdään erilaisten aihepiirien ja juttutyyppien laajuudet, juttujen haastateltavat ja näkökulmat sekä voidaan kyseenanlaistaa nykyiset kirjoittamisen tavat. Sisällönanalyysi antaa lehden tai digituotteen tekijöille konkreettisia välineitä oman tekemisen arviointiin ja muuttamiseen.

Lue lisää

Mallilukija

Mallilukija on yksi mediakonseptien kehittämisen avainkäsitteistä ja työkaluista. Sen avulla määritellään kenelle mediatuote on tarkoitettu ja mitä sisältöä tarjotaan eri julkaisualustoilla eri vuorokauden aikaan. Mallilukija tuo sisällön tuotantoon tapoja rakentaa erilaisia juttuja, niiden aiheita ja näkökulmia sekä kirjoittamisen keinoja, joilla tavoitellaan haluttuja lukijoita niin sanomalehdissä kuin aikakauslehdissä sekä digitaalisissa julkaisuissa.

Lue lisää

Paikallistaminen ja läheistäminen

Kun sanomalehtien välinen yhteistyö lisääntyy, paikallisuus on sanomalehtien elinehto. Paikallistaminen auttaa sanomalehtiä kertomaan lukijoille, mitkä uutiset ovat heidän kannaltaan merkityksellisiä ja miksi. Läheistäminen tuo uutisen ihmistä lähelle, osaksi tämän elämänpiiriä ja elämää. Tekemämme paikallistamisohjeen avulla jokaisesta jutusta voi tehdä lukijalle merkityksellisen.

Lue lisää

Engagement

Engagement on yhdistelmä positiivisia kokemuksia jotka vahvistavat lukijan tai  käyttäjän suhdetta mediatuotteeseen tai -palveluun. Engagement-kokemukset voivat olla hyvin konkreettisia, kuten hyödyllisyys, rentoutuminen tai ajankohtainen sisältö, tai abstraktimpia kuten arvot, identiteetin rakentaminen tai tunneside mediatuotteeseen. Engagementia ja lukijasuhdetta voidaan tutkia esimerkiksi ääneen lukemisen haastattelun avulla.

Lue lisää

Juttutyyppi

Juttutyypit määrittelevät jutun sisällön, näkökulman, kirjoittamisen tavan ja visuaalisen muodon. Ne ovat mediakonseptin keskeisiä rakennuspalikoita ja auttavat tekijöitä päivittäisessä työssä. Ne myös auttavat lukijaa hahmottamaan median konseptin ja ohjaavat lukutapaa. Juttutyypit rakennetaan eri elementtejä yhdistelemällä. 

Lue lisää

merja_150

Merja Helle

Mediakonseptien kehittämisen asiantuntija
merja.helle@mediakonsepti.fi
LinkedIn 
Blogi

maija_150

Maija Töyry

Mediakonseptien ja aikakauslehtityön asiantuntija
maija.toyry@mediakonsepti.fi
LinkedIn
Facebook

aurora1

Aurora Airaskorpi

HARRIH_MCRG1-150x150

Harri Heikkilä

Graafisen suunnittelun ja käytettävyyden asiantuntija
Hanna_Weselius

Hanna Weselius

Valokuvan ja kuvatyöprosessien asiantuntija
hanna.weselius@aalto.fi
LinkedIn 
Blogi 

riitta_mediakonsepti_fi

Riittä Perälä

Lukijasuhteiden asiantuntija
riitta.perala@aalto.fi
LinkedIn